Naša oprema

Ispitivanje i pregled) Sirovina) Oprema

 Metallographic  examination

Metalografsko ispitivanje

Metal mechanical  performance testing

Ispitivanje mehaničkih svojstava metala

Spectral  detection

Spektralna detekcija

Oprema za ispitivanje gume

compression   stress detection

Otkrivanje kompresijskog naprezanja

hardness test

Ispitivanje tvrdoće

High temperature  aging test

Test starenja pri visokim temperaturama

Oprema za eksperimente s proizvodima

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Otkrivanje zakretnog momenta savijanja za mehaničke T -komade

pressure resistance, air pressure detection

Otpor tlaka, otkrivanje tlaka zraka

Bending torque detection For Joints

Otkrivanje zakretnog momenta savijanja Za zglobove